Přijďte si pro něj k nám do obchodu proGUSTO, pěší zóna, T.G.Masaryka 97, Kladno